5. EXAMEN MENSUAL IV BIMESTRE HISTORIA DEL PERÚ 3° Sec.